Secția internare

Secţia internare: Secţia internare, subdiviziune a IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile , este predestinată pentru:

– primirea, investigarea, triajul medical cu spitalizarea ulterioară conform profilului în secţiile corespunzătoare;

– organizarea consultaţiilor pacienţilor în alte instituţii medico – sanitare publice conform îndreptărilor a medicilor specialişti.

Secţia internare este deschisă tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor probleme acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice. Pacienţii sânt înregistraţi, consultaţi de medicul de gardă şi supuşi unor investigaţii corespunzătoare pentru stabilirea diagnosticului, iar apoi, la necesitate, sânt spitalizaţi în secţia de profil.