Secția coordonare si monitorizare
a programului național HIV/SIDA si ITS

Secţia de coordonare a Programului Naţional de prevenire și control al infecției HIV/SIDa și ITS, este o unitate operațională cu responsabilitatea principală de gestionare, coordonare şi implementare a răspunsului naţional la HIV și ITS.

Aceasta activează cu scopul de a:

– Realiza scopul și strategiile Programului Național de control și prevenire HIV/SIDA si ITS;

– Elabora politici şi strategii, acte normative pentru reglementarea și buna implementare a răspunsului național HIVîn bază de cele mai bune practici, recomandări itnernaționale și evidenţe;

– Asigura managementul eficient de program, inclusiv oferirea de suport teritorial, coordonare cu alţi parteneri din sănătate și alte sectoare, inclusiv cu alte ministere, autorităţi publice locale, parteneri de dezvoltare şi societate civilă;

– Asigura monitorizarea și evaluarea permanentă programatică, economică și de impact a răspunsului național;

– A programa, a estima, monitoriza realizarea bugetului Programului național

– A asigura funcția de control a implementării tuturor activităților programului realizate de instituții publice, organizații nonguvernamentale conform responsabilităților descrise în Porgramul Național