Secția tratament antiretroviral

În cadrul IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile activează cabinetul teritorial pentru supravegherea medicală şi tratamentul antiretroviral în condiţii de ambulatoriu, a persoanelor infectate cu HIV şi bolnavilor cu SIDA, care deservește pacienții din municipiul Chișinău, raioanele Comrat, Şoldăneşti, Rezina, Teleneşti, Ungheni, Călăraşi, Orhei, Străşeni, Nisporeni, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Hînceşti, Căuşeni, Ştefan Vodă, Vulcăneşti, Ciadîr – Lunga, dar și din întreaga țară, la solicitarea pacientului.

Activitatea cabinetului se desfășoară în armonie cu prestarea serviciilor psiho-sociale în colaborare cu organizațiile neguvernamentale active în domeniu.

Beneficiari ai serviciilor medicale în cabinetul teritorial sunt:

1) persoanele infectate cu HIV şi bolnavii cu SIDA, care nu au indicaţii pentru spitalizare, dar necesită supraveghere şi tratament ARV şi/sau a infecţiilor oportuniste, indiferent de statutul asigurat/neasigurat;

2) nou-născuţii de la mamele infectate cu HIV, pînă la determinarea statutului HIV;

3) persoanele care necesită profilaxie post-expunere.

Atribuţiile cabinetului teritorial pentru tratamentul ARV sunt:

1) supravegherea medicală;

2) iniţierea tratamentului ARV și eliberarea medicamentelor ARV;

3) monitorizarea eficienţei tratamentului ARV;

4) profilaxia IO și eliberarea medicamentelor respective;

5) profilaxia transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV (tratament profilactic gravidei, nou-născutului şi eliberarea amestecurilor adaptate);

6) profilaxia post-expunere;

7)supravegherea nou-născuţilor, de la mame infectate cu HIV, pînă la determinarea statutului HIV;

8) tratamentul IO (care nu necesită spitalizare).

Concomitent în cadrul IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile activează secția de tratament ARV, prevăzută pentru 35 paturi, inclusiv 5 pentru copii.

Beneficiari ai serviciilor medicale în secției cu paturi sunt: persoanele infectate cu HIV şi bolnavii cu SIDA, care au indicaţii pentru spitalizare în conformitate cu protocolul clinic național respectiv.

Atribuţiile secției cu paturi sunt:

1) iniţierea tratamentului ARV;

2) diagnosticarea și tratamentul reacțiilor adverse la tratamentul ARV

3) diagnosticarea și tratamentul infecțiilor oportuniste;

4) inițierea profilaxiei transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV, când este necesară spitalizarea.

Secția dispune de tot echipamentul și mobilierul necesar desfășurării activităților curative cât și asigurării confortului pentru pacienți, sală de jocuri pentru copii.