Misiuni și valori

„Doar cei ce pot vedea ceea ce este invizibil, pot realiza imposibilul” – Patrick Snow

Misiunea noastră

Depăşim aşteptările pacienţilor cu dedicare şi atenţie, prin servicii medicale de calitate.

Oferim îngrijire exemplară: fizică, emoţională şi spirituală pentru fiecare dintre pacienţii noştri şi familiile lor.

Construim un mediu de lucru în care fiecare persoană este apreciată, respectată şi are oportunităţi de creştere personală şi profesională.

Promovăm şi sporim performanţele în domeniul serviciilor de educaţie în sănătate.

Consolidăm relaţiile noastre cu alte instituţii medico – sanitare publice şi private din ţară şi peste hotare, universităţile şi colegiile de medicină, diferite organizaţii non – guvernamentale.

Ne angajăm să avem mereu grijă faţă de o comunitate mai vastă, inclusiv faţă de cei nevoiaşi şi de cei care au nevoie sporită de servicii medicale, pe care le prestăm.

Valorile Noastre

Dedicare şi empatie

Ne concentrăm atenţia şi priceperea în a le oferi pacienţilor cea mai bună îngrijire medicală şi încrederea de care au nevoie.

Excelenţă şi profesionalism

Respectăm o etică profesională înaltă, investim în specialişti de elită şi în tehnologii avansate de diagnostic şi tratament.

Comunicare şi respect

Tratăm fiecare pacient aşa cum noi înşine ne dorim să fim trataţi: cu deschidere, corectitudine şi demnitate.